Tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ thú y cơ sở

Chia sẻ

KTĐT - Theo tin từ Chi cục Thú y Hà Nội, trong tháng 7/2010, lực lượng thú y đã tiêm phòng cho đàn lợn gồm 230.935 lượt con và đàn gia cầm gần 1,2 triệu con.

KTĐT - Theo tin từ Chi cục Thú y Hà Nội, trong tháng 7/2010, lực lượng thú y đã tiêm phòng cho đàn lợn gồm 230.935 lượt con và đàn gia cầm gần 1,2 triệu con.

Cũng trong tháng 7, Chi cục đã tiến hành thẩm định và cấp 59 giấy chúng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, 4 chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y... Chi cục cũng tổ chức 10 lớp tập huấn về VSATTP cho 500 cán bộ thú y và các trạm thú y trên địa bàn TP; tổ chức 25 lớp tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại 19 huyện, thị xã cho 1.132 cán bộ Ban Thú y xã và cán bộ thú y cơ sở.