Tòa án các cấp tiếp tục dừng xử các vụ án còn trong hạn định

Tân Tiến
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đó là nội dung chính trong công văn khẩn của TAND Tối cao gửi TAND các cấp.

Ngày 16/4, TAND Tối cao đã có công văn hỏa tốc gửi chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, các TAND Cấp cao, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc TAND Tối cao, chánh án TAND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, chánh án Tòa án Quân sự cấp quân khu và tương đương.
 Công văn của TAND Tối cao về việc tiếp tục dừng xử các vụ án, vụ việc còn thời hạn.
Theo đó, thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp ngày 15/4, sơ kết thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời duy trì các hoạt động bình thường của tòa án các cấp.
Chánh án TAND Tối cao yêu cầu: Các tòa án đặt tại các tỉnh, TP thuộc nhóm có nguy cơ cao, gồm 12 địa phương: TP Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10/3 của Chánh án TAND Tối cao tiếp tục thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ ngày 16/4 đến hết 24 giờ ngày 22/4 trong phạm vi tỉnh, TP.
Cụ thể, tiếp tục tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc trừ các vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian ra hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp, phòng chống dịch.
Công chức, người lao động của các tòa án tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của thủ trưởng đơn vị. Các tỉnh, TP phát sinh ổ dịch mới được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố bổ sung thuộc Nhóm có nguy cơ cao, thì chánh án tòa án các địa phương đó chủ động thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch nêu trên. Đối với các tòa án tại các tỉnh, TP thuộc Nhóm có nguy cơ, Nhóm nguy cơ thấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ ngày 16/4.
Theo đó, tổ chức việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiện họp.
Hạn chế việc tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét xử, nơi làm việc. Bố trí phòng xét xử trực tuyến để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa người với người.
Công văn của TAND Tối cao cũng yêu cầu trong thời gian này, các tòa án ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc chuẩn bị hết thời hạn xét xử, giải quyết; các vụ án liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm...