Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng đạt trên 8,5%

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành xây dựng đã hoàn thành các nhóm chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm. Tốc độ tăng trưởng ngành bình quân 8,5 - 8,7%/năm, mục tiêu trong Kế hoạch 5 năm cả nước là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng công nghiệp, xây dựng bình quân từ 8 - 8,5%/năm.

Số liệu trên được Chánh văn phòng Bộ xây dựng Tạ Quang Vinh thông tin tại báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2016 – 2020, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm 2021 – 2025 và năm 2021 của ngành xây dựng.
Theo đó, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt khoảng 40% vào cuối năm 2020 (đạt so với chỉ tiêu trong Kế hoạch 05 năm của cả nước 38 - 40%); Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đến năm 2020 đạt khoảng 90%. Tính đến năm 2018, tỷ lệ hộ có nguồn nước hợp vệ sinh ở thành thị là 99,5%, nông thôn là 90,8% (đạt mục tiêu trong Kế hoạch 05 năm của cả nước là “95% dân cư thành thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh”).
Ngành xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng vượt kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020.
Quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn đều đạt 100%; Quy hoạch phân khu đạt 78% và quy hoạch chi tiết đạt khoảng 39% so với diện tích đất xây dựng đô thị; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại đô thị: ước đến năm 2020 đạt khoảng 91% (mục tiêu đề ra trong Kế hoạch là 90% chất thải rắn thông thường được xử lý đạt tiêu chuẩn).
Ngoài ra, một số chỉ tiêu khác đạt được như sau: Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch đến hết năm 2020 ước đạt 18% hoàn thành mục tiêu của Định hướng phát triển cấp nước đề ra; Các loại sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước và một phần dành cho xuất khẩu. Tổng sản lượng xi măng đến năm 2020 ước đạt 103 triệu tấn (đạt 100% kế hoạch); gạch ốp lát đạt 560 triệu m2 (đạt 99,3% kế hoạch); sứ vệ sinh đạt 19 triệu sản phẩm (đạt 90% kế hoạch); kính xây dựng đạt 280 triệu m2 (154,7% kế hoạch); gạch xây nung, gạch không nung đạt 30 tỷ viên (đạt 103% kế hoạch), đáp ứng nhu cầu xây dựng trong nước.
“Tuy nhiên, vẫn còn nhóm chỉ tiêu không đạt kế hoạch, như: Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc: ước năm 2020 đạt 24 m2 sàn/người (không đạt mục tiêu của kế hoạch đề ra là 25m2 sàn/người). Trong đó về phát triển nhà ở xã hội: 5,21 triệu m2, đạt khoảng 41,7 % so với mục tiêu đề ra đến năm 2020 (tại Kế hoạch mục tiêu đến năm 2020 đạt 12,5 triệu m2)” – Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho hay.