Tới 2020, Quốc lộ 13 sẽ có thêm 21 cây xăng mới

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến 2020, sẽ xây dựng mới 21 cửa hàng xăng dầu, gồm 1 cửa hàng xăng dầu loại I, 2 cửa hàng xăng dầu loại II và 18 cửa hàng xăng dầu loại III trên tuyến Quốc lộ 13.

Bộ Công Thương vừa quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến quốc lộ 13 đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035.
 
Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2020, sẽ công nhận 52 cửa hàng xăng dầu hiện có được tồn tại trong Quy hoạch. Giải tỏa, di dời 12 cửa hàng hiện có không đảm bảo các tiêu chí về quy hoạch.
Cải tạo, nâng cấp 40 cửa hàng hiện có để đạt chuẩn. Xây dựng mới 21 cửa hàng xăng dầu, gồm 1 cửa hàng xăng dầu loại I, 2 cửa hàng xăng dầu loại II và 18 cửa hàng xăng dầu loại III.
Về diện tích, quy mô, cửa hàng xăng dầu loại I tối thiểu phải có 6 cột bơm, cửa hàng xăng dầu loại II tối thiểu phải có 4 cột bơm, cửa hàng xăng dầu loại III tối thiểu phải có 3 cột bơm.
Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu loại I phải lớn hơn hoặc bằng 40km. Khoảng cách giữa hai cửa hàng xăng dầu loại II phải lớn hơn hoặc bằng 20km
Bên cạnhđó, giai đoạn 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, tiếp tục cải tạo, nâng cấp về kiến trúc xây dựng và thiết bị công nghệ các cửa hàng xăng dầu không nằm trong diện giải tỏa, di dời để đảm bảo khang trang, hiện đại.
Hoàn thiện việc xây dựng các cửa hàng xăng dầu loại I kết hợp với trạm dừng nghỉ tại các địa điểm thích hợp. Từng bước giảm dần các cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ, mật độ dày ở các khu đô thị.
Theo Quy hoạch, về vốn, sử dụng 100% vốn của thương nhân hoặc vay tín dụng để xây dựng cửa hàng xăng dầu.