Tổng Bí thư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; lãnh đạo nhiều Bộ, ban, ngành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã báo cáo với Tổng Bí thư những hoạt động trong 1 năm qua, kể từ được tái lập. Trong năm 2013, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tất cả và đúng tiến độ yêu cầu các đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7, 8 và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tổng Bí thư làm việc với Ban Kinh tế Trung ương - Ảnh 1
Trong tổng số 15 đề án được Ban Kinh tế Trung ương thẩm định, có một số đề án đáng chú ý như: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công giai đoạn 2013 - 2020; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; các đề án về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam…

Ban Kinh tế Trung ương cũng đã hoàn thành các báo cáo thẩm định, báo cáo góp ý theo các nhiệm vụ đột xuất được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đảng ta là đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó kinh tế đóng vai trò trung tâm. Để làm được điều này cần có Ban tham mưu về kinh tế - xã hội tinh nhuệ, đủ mạnh để đề xuất với Trung ương về đường lối và các chính sách kinh tế - xã hội vĩ mô, có tấm chiến lược.

Thực tiễn 63 năm hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, trong đó có năm 2013 cho thấy việc tái lập Ban Kinh tế Trung ương là một quyết định đúng đắn. Trong năm 2013, Ban Kinh tế Trung ương đã làm rất nhiều việc, cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nhận thức rõ vị trí và vai trò quan trọng là cơ quan tham mưu chiến lược, là cơ quan nghiên cứu, đề xuất hàng đầu của Đảng về kinh tế - xã hội và trong hoạt động của Ban phải thể hiện rõ được điều này.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý Ban cần làm tốt 3 nhiệm vụ: nghiên cứu, đề xuất; thẩm định; kiểm tra, giám sát. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, hoàn thiện mối quan hệ công tác.

Ban Kinh tế Trung ương tập trung vào 2 công việc rất lớn trong năm 2014 là tham gia tổng kết 30 năm đổi mới và chuẩn bị văn kiện Đại hội 12 của Đảng. Cùng với các công việc này, Ban tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ là chuyên gia, có tầm nhìn xa rộng, am hiểu thực tiễn, có kiến thức và tư duy biện chứng, khách quan, có bản lĩnh vững vàng; làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.