Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Quảng Trị

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, sáng nay (6/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; công tác xây dựng Đảng và phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Ban bộ ngành cơ quan trung ương.
 
Báo cáo của tỉnh uỷ Quảng Trị cho biết, trên cơ sở nhận diện và nhận thức sâu sắc hơn về những thuận lợi, cơ hội, những khó khăn, thách thức đang đặt ra, định vị lại Quảng Trị trong mối liên hệ với các tỉnh, thành phố trong khu vực để từ đó xác định rõ mục tiêu và định hướng phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVI đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh với nhiều giải pháp mới và đồng bộ đạt được những kết quả bước đầu.
 
Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với nhiều chủ trương, biện pháp mới. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng ở địa phương: Phân công trách nhiệm cơ quan chủ trì, người phụ trách, cơ quan phối hợp, địa bàn thực hiện...
 
Trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, tỉnh đã ban hành kế hoạch diễn đàn chủ đề “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả hoạt động của địa phương cơ quan, đơn vị; tổ chức ký cam kết trách nhiệm của Ban Thường vụ và đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2017.
 

Về tình hình kinh tế xã hội, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của sự cố ô nhiễm môi trường biển, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tăng 8,4%. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều toàn tỉnh giảm xuống còn 13,5%. Đến nay, toàn tỉnh đã có 31 xã/117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Xác định Khu kinh tế Đông Nam là hướng mở và lối thoát giúp Quảng Trị sớm ra khỏi tình trạng tỉnh chậm phát triển, sau khi có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ xây dựng quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm, huy động các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng, rà phá bom mìn, xây dựng các khu tái định cư..., đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Đông Nam là Cảng biển Mỹ Thuỷ và Nhà máy nhiệt điện than 1.320 MW.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả mà Quảng Trị đã đạt được, đặc biệt là từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Đại hội 12 của Đảng. Theo Tổng Bí thư, nhắc đến Quảng Trị không chỉ có khó khăn, gian khổ, trong những năm gần đây, Quảng Trị đã có bước phát triển, đổi mới mạnh mẽ, bộ mặt của tỉnh ngày càng tươi đẹp, khang trang hơn.
Tổng Bí thư bày tỏ ấn tượng trước ý chí quyết tâm vươn lên, không cam chịu đói nghèo của tỉnh. Điều này không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà bằng việc làm và đã có kết quả cụ thể bước đầu. Kinh tế tăng trưởng khá, xã hội ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chú trọng, chỉ số năng lực cạnh tranh đã tăng nhanh trong năm qua. Tỉnh đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá cán bộ, công tác xây dựng Đảng cơ sở được quan tâm. Tỉnh đã xử lý tốt việc khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường biển, đảm bảo an ninh, an toàn và an sinh xã hội..
Đồng tình với những phương án, nhiệm vụ trong thời gian tới được nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Trị phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của mình, thực hiện được mục tiêu đến năm 2020, xây dựng tỉnh trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình của cả nước mà đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra: “Phát huy khí thế quyết tâm, tinh thần đoàn kết của Quảng Trị, làm cho Quảng Trị ngày càng phát triển, đạt được mục tiêu, yêu cầu, nhất là các mục tiêu yêu cầu, kế hoạch đã đề ra. Chú ý phương châm làm toàn diện nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, và có sản phẩm cụ thể. Dù có ký kết nhiều đến mấy, dù có học nghị quyết hay đến mấy, rồi đi xuống địa phương, nhưng không ra sản phẩm gì thì là vô nghĩa…phải lăn lộn quyết liệt, đặc biệt là phải giữ được đoàn kết, thống nhất cao”.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, để làm tốt các công việc, vấn đề quyết định vẫn là công tác cán bộ. Bên cạnh đó là việc phân bổ và phát huy các nguồn lực tốt hơn: “Vấn đề quyết định là đội ngũ cán bộ. Cán bộ mà không có cơ chế, phương pháp công tác tốt. Nhiều cái làm hay thì phải có cơ chế động viên khen thưởng. Không tốt thì phải xử phạt thế nào. Có cơ chế răn đe thế nào. Phải có cơ chế, quy định pháp luật…”.
Đồng tình, ủng hộ với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư giao các bộ, ban ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, trên tinh thần là ủng hộ tối đa để Quảng Trị phát triển./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần