Tổng Bí thư sẽ thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba và Brazil thời gian tới

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Brazil trong một ngày gần đây.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba và Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Dilma Rousseff.