DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tổng Bí thư yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống

Theo TTXVN/Vietnam+
26-12-2016 20:29
Sáng 26/12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an và phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2016; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong lực lượng Công an nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư TẠI ĐÂY

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, vì vậy Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 không chỉ triển khai công tác của năm 2017, mà với tầm nhìn toàn khóa, còn có nhiệm vụ xác định những định hướng lớn cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong những năm tới, hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ toàn khóa Đại hội XII của Đảng.
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế-xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực hơn.
Lực lượng công an nhân dân đã phát huy vai trò chủ động, tích cực, kiềm chế sự gia tăng tội phạm; mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy.
Toàn ngành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI) về xây dựng Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; siết chặt, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng biên chế, thực hiện nghiêm các giải pháp về tinh giản biên chế.
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của lực lượng công an nhân dân được phát động mạnh mẽ, nhiều mô hình, điển hình được biểu dương và nhân rộng. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp được đẩy mạnh, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác dân vận và vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện có hiệu quả Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhiều gương chiến đấu dũng cảm trong công tác phòng, chống tội phạm. Toàn ngành có 148.529 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng.
Đảng ủy Công an Trung ương xác định công tác công an năm 2017 phải đạt được mục tiêu cụ thể: Nắm chắc tình hình, làm tốt hơn công tác dự báo, tham mưu chiến lược; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bị động, bất ngờ; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bạo loạn, phá rối an ninh trật tự. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến," "tự chuyển hóa."
Lực lượng công an nhân dân nỗ lực bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm; đẩy lùi tệ nạn xã hội; giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, các vụ cháy, nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Toàn ngành tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy một số đơn vị, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lực lượng công an nhân dân. Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm 2017 là: "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả."
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2017. Đó là phải tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa. Cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân phải là những người hết lòng trung thành với Đảng, chỉ biết “còn Đảng, còn mình."
Đảng bộ Công an Trung ương phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, nhận diện, đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Mỗi cán bộ, chiến sỹ công an phải không ngừng rèn luyện theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh và hình ảnh đẹp của Công an nhân dân Việt Nam; kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành; kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm," chủ nghĩa cá nhân, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân.
Tổng Bí thư lưu ý lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự toàn khóa, đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI.
Toàn ngành phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng công an nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống; từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng, phát triển đất nước.
Tổng Bí thư chỉ rõ công an nhân dân phải là lực lượng nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; chủ động nắm chắc, dự báo kịp thời, sát đúng tình hình, diễn biến; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu chiến lược, phát hiện sớm, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn.
Lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh phòng chống "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật; trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.
Tổng Bí thư lưu ý ngành công an cần tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn.
Ngành công an cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chủ động thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác song phương với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
[Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại đây]
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.
Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; hun đúc bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội và dựa vào nhân dân; không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.