Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 272,4 tỷ USD

Chia sẻ

Kinhtedothi - Trong 10 tháng/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 272,4 tỷ USD

Theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, trong 10 tháng/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 272,4 tỷ USD, trong đó xuất hàng hóa đạt 134,41 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

 
trong 10 tháng/2015 là
Kinhtedothi - Trong 10 tháng/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 272,4 tỷ USD
Những nhóm hàng xuất khẩu chính, gồm:

 Điện thoại các loại và linh kiện: Xuất khẩu đạt 25,67 tỷ USD trong 10 tháng/2015 và đóng góp nhiều nhất vào phần tăng kim ngạch xuất khẩu.

Trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 10-2015 đạt 2,67 tỷ USD, giảm 5,7% so với tháng trước (tương ứng giảm gần 160 triệu USD), nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2015 lên 25,67 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2014, đóng góp hơn 6 tỷ USD trong số 10 tỷ USD của phần tăng kim ngạch xuất khẩu.

 EU là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam với trị giá đạt 8,55 tỷ USD, tăng 22,7% và chiếm 33,3% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là các thị trường: các Tiểu Vương Quốc Arập thống nhất 3,89 tỷ USD, tăng 24,6%; Hoa Kỳ 2,28 tỷ USD, tăng 105,7%; Hồng Kông 1,22 tỷ USD, tăng 75,8%; Hàn Quốc 1,19 tỷ USD, tăng hơn 4 lần... so với cùng kỳ năm 2014.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10-2015 là 1,47 tỷ USD, tăng 8,2%  so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10-2015, trị giá xuất khẩu  nhóm hàng này đạt 12,81 tỷ USD, tăng 44,7%, trong đó, xuất khẩu sang EU đạt 2,58 tỷ USD, tăng 51,3%, sang Hoa Kỳ 2,34 tỷ USD, tăng 42,2%; Trung Quốc 2,14 tỷ USD, tăng 23,1%; Hồng Kông 1,43 tỷ USD, tăng 108,4%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Trong tháng 10-2015, xuất khẩu đạt gần 774 triệu USD, tăng 9,5% so với tháng trước, đưa tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2015 lên 6,65 tỷ USD, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 10-2015, xuất khẩu nhóm hàng này sang Hoa Kỳ là 1,33 tỷ USD, tăng 26,5%; sang Nhật Bản 1,16 tỷ USD, giảm 3%; sang Trung Quốc đạt gần 587 triệu USD, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong tháng 10-2015 đạt gần 1,98 tỷ USD, giảm 7,4% so với tháng trước,qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2015 lên 18,95 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 9,51 tỷ USD, tăng 12,3%; sang EU đạt 2,8 tỷ USD, tăng 3,5%; sang Nhật Bản đạt 2,28 tỷ USD, tăng 5,6%. Như vậy, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này sang 3 thị trường trên đã chiếm tới 75% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

Giày dép các loại: Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 959 triệu USD, tăng 18,7% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10-2015, xuất khẩu nhóm hàng giày dép đạt 9,7 tỷ USD, tăng mạnh (17%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 3,34 tỷ USD, tăng 24,8% và chiếm 34,4% kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là xuất khẩu sang thị trường EU đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12,6%; sang Trung Quốc đạt 611 triệu USD, tăng 43,4%; sang Nhật Bản đạt 489 triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Xơ, sợi dệt các loại: Xuất khẩu mặt hàng này của cả nước trong tháng đạt gần 80 nghìn tấn với trị giá gần 208 triệu USD, tăng 1,1% về lượng và 0,3% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10-2015, lượng xuất khẩu nhóm hàng này đạt 796 nghìn tấn, tăng 12,9% và trị giá đạt 2,12 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước

Trong 10 tháng đầu năm 2015, nhóm hàng xơ sợi dệt các loại xuất khẩu sang Trung Quốc đạt hơn 412 nghìn tấn tăng 30,9%; sang Hàn Quốc đạt 60,4 nghìn tấn, tăng 7,9%, sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 79 nghìn tấn, giảm 13,3%... so với cùng kỳ năm 2014.

Túi xách, ví, va li, mũ và ô dù: Trong tháng xuất khẩu mặt hàng này đạt gần 229 triệu USD, giảm nhẹ 0,4% so với tháng trước, nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 10 tháng/2015 lên gần 2,4 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là đối tác chính nhập khẩu túi xách, ví, vali mũ và ô dù của Việt Nam trong  10 tháng/2015 với hơn 1 tỷ USD, tăng 15,8% so với 10 tháng/2014, tiếp theo là EU với trị giá 616 triệu USD, tăng 12,8%; Nhật Bản là 253 triệu USD, tăng9,8% .

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu trong tháng đạt 634,5 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng/2015 lên 5,54 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Tính đến hết tháng 10-2015, nhóm hàng gỗ & sản phẩm gỗ xuất sang Hoa Kỳ đạt 2,15 tỷ USD, tăng 18%; sang Nhật Bản: 832 triệu USD tăng 5,1%; sang Trung Quốc: 740 triệu USD tương đương với mức xuất khẩu cùng kỳ năm 2014.

Dầu thô: Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2015 giảm 3,04 tỷ USD so với 10 tháng/2014. Trong tháng, lượng xuất khẩu dầu thô là 761 nghìn  tấn, tăng khá 10,4% so với tháng trước và trị giá đạt 276 triệu USD, tăng 11,4%. Tính đến hết tháng 10-2015, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt gần 7,7 triệu tấn, tăng nhẹ 1,2% và kim ngạch đạt 3,26 tỷ USD, giảm mạnh 48,3% (do đơn giá xuất khẩu bình quân trong 10 tháng/2015 giảm mạnh 48,9%so với cùng kỳ năm trước).

Dầu thô của Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang: Trung Quốc 1,47 triệu tấn, tăng 10,8%; sang Singapo 1,36 triệu tấn, tăng 3 lần; sang Nhật Bản 1,23 triệu tấn, giảm 27,2%; sang Malaysia 1,29 triệu tấn, tăng 54,3%  so với cùng kỳ năm 2014.

Than đá: Lượng than đá xuất khẩu trong 10 tháng/2015 chỉ bằng gần ¼ cùng kỳ năm 2014 (tương ứng giảm 4,76 triệu tấn).

Lượng xuất khẩu than đá của cả nước trong tháng đạt 107 nghìn tấn, giảm 23,9% và trị giá đạt 11,42 triệu USD, giảm 22,7% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10-2015, cả nước xuất khẩu 1,53 triệu tấn, giảm mạnh 75,7% và trị giá là 162 triệu USD, giảm 65,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Gạo: Xuất khẩu sang Indonesia sau gần 1 năm ở mức rất thấp đã  được nối lại với lượng xuất khẩu lên tới 218 nghìn tấn trong tháng 10-2015 (9 tháng/2015 xuất khẩu sang thị trường này chỉ gần 17 nghìn tấn).

Dù đơn giá xuất khẩu tháng 10-2015 giảm so với tháng trước nhưng do lượng tăng mạnh (đạt 859 nghìn tấn, tăng 82,9%) nên trị giá xuất khẩu trong tháng đạt hơn 353 triệu USD, tăng 83,5% so với tháng 9-2015. Tính đến hết tháng 10-2015, lượng xuất khẩu gạo là 5,36 triệu tấn, giảm 3,9% và trị giá đạt 2,28 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2015, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với 1,95 triệu tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 36% tổng lượng xuất khẩu gạo của cả nước. Xuất khẩu gạo sang Philipines giảm mạnh 26,8% về lượng, đạt 919 nghìn tấn; tiếp theo là Malaysia 476 nghìn tấn, tăng 11,5%; Ghana 320 nghìn tấn, tăng 16,8%.

Cà phê: Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 10-2015 là 89 nghìn tấn, trị giá đạt 171 triệu USD, tăng 2,6% về lượng vàtăng 2,5% về trị giá so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10-2015, lượng cà phê xuất khẩu của nước ta đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá đạt 2,14 tỷ USD, giảm 29,3% về lượng và giảm 31,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014.

Hàng thủy sản: Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng đạt 676 triệu USD, tăng 7,4% so với tháng trước và là tháng có kim ngạch cao nhất kể từ đầu năm. Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng là 5,43 tỷ USD lại giảm 16,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 10 tháng/2015, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường chính đều giảm so với cùng kỳ năm trước.Cụ thể,  sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1,07 tỷ USD, giảm 25,2%;  EU 978 triệu USD, giảm 17,2%; Nhật Bản 848 triệuUSD, giảm 13,3%; Hàn Quốc 160 triệu USD, giảm 13,6%...