Tổng mức hàng hóa bán lẻ tăng 2,2%

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 28/1, Tổng cục Thống kê đã công bố, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 đạt 209.500 tỷ đồng, tăng 2,2% so với tháng 12/2012 và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2012. Nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 1%.

Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, kinh doanh thương nghiệp đạt 160.300 tỷ đồng, chiếm 76,5% và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2011;...