Tổng tài sản BIDV sắp cán mốc 1 triệu tỷ đồng

theo Chinhphu.vn
Chia sẻ

Đến 30/9/2016, tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt 956.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm.

Đây là thông tin được lãnh đạo BIDV cho biết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.
Tín dụng tập trung lĩnh vực ưu tiên
Đến hết quý III/2016, BIDV đã đạt được những kết quả khả quan trên nhiều mặt hoạt động. Hoạt động kinh doanh của BIDV bám sát chủ trương của Chính phủ, NHNN, duy trì ổn định, đảm bảo an toàn hoạt động. BIDV cơ bản hoàn thành theo đúng lộ trình các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ngân hàng, nền khách hàng mở rộng, uy tín thương hiệu được khẳng định.
 
Đến 30/9/2016, tổng tài sản của BIDV đạt 956.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5% so với đầu năm; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887.000 tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754.000 tỷ đồng, tăng 14,22% so với đầu năm. Cơ cấu huy động vốn chuyển biến tích cực theo hướng gia tăng nền vốn ổn định từ khách hàng dân cư. Huy động vốn dân cư đạt trên 427.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chiếm 57% tổng huy động vốn.
Lãnh đạo BIDV cho biết tín dụng gia tăng ngay từ đầu năm và bám sát định hướng tăng trưởng tín dụng của NHNN giao năm 2016, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo đúng định hướng của Chính phủ, NHNN, hỗ trợ phát triển kinh tế đất nước.
Đến hết 30/9/2016, tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt trên 912.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt trên 698.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7% so với đầu năm. Thị phần tín dụng đạt 13,6%, tăng 0,4% so với năm trước.
Hiệu quả kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm; trong đó, thu dịch vụ ròng đạt 2.685 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu 1,72%...
Tiên phong hỗ trợ doanh nghiệp
Lãnh đạo BIDV cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ, NHNN về hỗ trợ các DN, thời gian qua BIDV đã tích cực triển khai đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ DN tiếp cận vốn vay ngân hàng.
Ngày 18/10/2016, BIDV công bố tiếp tục giảm lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư. Trong đó, áp dụng mức lãi suất tối đa 6,0%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định của NHNN. Mức lãi suất giảm tương ứng là 1,0%/năm so với mặt bằng hiện nay. Áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 6,0%/năm đối với DN khởi nghiệp, DN hoạt động trong lĩnh vực môi trường, DN có quan hệ tín dụng thường xuyên từ 3 năm trở lên và có năng lực tài chính, vốn tự có tham gia phương án sản xuất kinh doanh. Áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 5,5%/năm đối với DN, cá nhân, hộ gia đình chịu ảnh hưởng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung. 

Gói tín dụng dành cho nhóm khách hàng xuất nhập khẩu quan trọng, các khách hàng xuất nhập khẩu với thị trường Nga, Myanmar, Lào, Campuchia và các nước tham gia Hiệp định Thuế quan Á-Âu… với lãi suất từ 4,5 - 6,0%/năm. Gói tín dụng 40.000 tỷ đồng ngắn hạn VND dành cho khách hàng mới thuộc đối tượng ưu tiên như: DN vừa và nhỏ, DN FDI, DN xuất khẩu, DN siêu nhỏ với lãi suất cho vay từ 5,5%/năm.