TP Hà Nội ủy quyền giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực ngoại vụ, điện lực

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành các Quyết định về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, tại Quyết định số 5386/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội giải quyết 2 thủ tục hành chính lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP. Theo đó, cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ; cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh để xin ý kiến chỉ đạo.

Tại Quyết định số 5387/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy quyền cho Sở Công Thương Hà Nội giải quyết 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP Hà Nội.

Các thủ tục được ủy quyền gồm: Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kW tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kW tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kW tại địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kW tại địa phương; cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương; cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm trước UBND TP và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên theo đúng các quy định hiện hành; bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, tài chính để tổ chức thực hiện việc ủy quyền.