DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TP Hồ Chí Minh cần tạo điều kiện cho giới trẻ khởi nghiệp tốt hơn

Như Hương
26-09-2016 22:21
Kinhtedothi - Chiều 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã làm việc với TP Hồ Chí Minh về công tác cải cách hành chính (CCHC).
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, lãnh đạo TP.HCM đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác CCHC một cách quyết liệt, nhiều cách làm mới, sáng tạo. Cơ chế một cửa đã được triển khai tại 100% cơ quan hành chính nhà nước. TP.HCM đã tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền Thành phố về các lĩnh vực như thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm, thương mại, đầu tư, CCHC… Việc rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy được TP quan tâm thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức tại một số nơi còn chưa nghiêm. Việc tổ chức cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực còn bất cập, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, thời gian thực hiện còn kéo dài.

Việc tinh giản biên chế đến tháng 7/2016 đã tinh giản được 129 người, chưa đạt tỉ lệ 1,5% theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế; chỉ số CCHC năm 2015 bị tụt hạng so với các năm trước (xếp 18/63), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng tụt (6/63), chi phí không chính thức chỉ đạt 4,19 điểm (xếp 51/63 tỉnh, thành). Các chỉ số khác như chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp 47/63 tỉnh, thành, có tới 53,3% doanh nghiệp cho biết đã phải trả chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hải quan.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới của TP.HCM, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, Thành phố cần nỗ lực triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đột phá CCHC, tạo điều kiện cho giới trẻ khởi nghiệp tốt hơn với các chính sách hỗ trợ cụ thể về TTHC, tài chính, với sự nỗ lực của cá nhân để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.

Cần đơn giản hoá và công khai hoá TTHC, nhất là thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, gắn CCHC với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử. Thực hiện việc xin lỗi công dân đối với các hồ sơ trễ hẹn, xử lý nghiêm khắc và kịp thời các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, TP cần tiếp tục đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết của Bộ Chính trị; hoàn thiện tổ chức các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới tổ chức và hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý công chức, bảo đảm khách quan, minh bạch.

Cũng trong chiều 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở KH&ĐT TP.HCM.