TP Hồ Chí Minh: Chỉ đạo chấn chỉnh việc quản lý đất đai ở quận Tân Phú

TIỂU THÚY
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo quận Tân Phú chấn chỉnh ngay việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại UBND quận Tân Phú giai đoạn 2018–2019 và chỉ ra quận này có hàng loạt thiếu sót.
Theo kết luận thanh tra, năm 2018 và 2019, UBND quận Tân Phú đã thực hiện công khai dự toán tài chính, ngân sách năm. Tuy nhiên, các nội dung công khai chưa đầy đủ theo quy định.
Cụ thể, về việc thu nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, thanh tra kết luận còn tồn từ năm 2006 đến ngày 31/12/2019 là 1.062 hồ sơ với giá trị ghi nợ theo hồ sơ tính tại thời điểm các hộ gia đình, cá nhân ghi nợ có số tiền là 374,44 tỷ đồng.
 UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu kiểm tra toàn diện vấn đề quản lý đất đai ở quận Tân Phú
Số hồ sơ còn nợ tiền sử dụng đất của tổ chức tính đến ngày 31/12/2019, còn 1 hồ sơ nợ tiền sử dụng đất của Công ty CP Địa ốc Tân Phú, tổng cộng số tiền còn nợ là hơn 174 tỷ đồng. Theo đó, Công ty Tân Phú được UBND TP chấp thuận chuyển hình thức từ cho thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2011, giao đất để thực hiện dự án từ năm 2012. Nhưng đến thời điểm thanh tra, công ty này chưa thực hiện hoàn tất việc nộp tiền sử dụng đất và cũng chưa triển khai thực hiện dự án.
Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, tính đến thời điểm thanh tra còn 224 nhà, đất mà quận đang quản lý, chưa được sắp xếp, xử lý theo quy định.
Về công tác thu, nộp ngân sách tiền cho thuê nhà ở và nhà xưởng tính đến ngày 30/6/2020, số tiền cho thuê chưa thu được để nộp ngân sách nhà nước là gần 2 tỷ đồng.
Riêng về tiền thuê đất, tính đến 15/7/2020, quận Tân Phú còn nợ hơn 5,5 tỷ đồng tiền thuê chưa thu để nộp ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra tại thời điểm thanh tra, đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 đã được UBND TP phê duyệt từ năm 2014, tại thời điểm thanh tra đồ án không được công khai tại trụ sở UBND quận và cổng thông tin điện tử của quận theo quy định. 3 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phủ toàn bộ diện tích quận Tân Phú cũng không được công khai tại trụ sở và cổng thông tin điện tử của quận.
Việc quản lý, sử dụng, cho thuê nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Đội Quản lý nhà có nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc: bán nhà thuộc sở hữu nhà nước; xây dựng hợp đồng cho thuê nhà ở; việc xác định diện tích cho thuê; trong công tác quản lý, cho thuê nhà ở; công tác quản lý, cho thuê nhà xưởng (nhà sản xuất kinh doanh); công tác quản lý, cho thuê các nhà, đất được giao chờ thực hiện dự án.
Để xảy ra các thiếu sót trên, trách nhiệm thuộc Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận Tân Phú phụ trách lĩnh vực, trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị thuộc quận.
Từ kết luận Thanh tra, Chủ tịch UBND TP giao UBND quận Tân Phú, khẩn trương xây dựng phương án thu hồi đúng, đủ số tiền còn nợ tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân còn tồn từ năm 2006 đến nay nộp ngân sách nhà nước.
Đồng thời, chấn chỉnh việc quản lý, cho thuê các nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; khắc phục các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; có biện pháp thu hồi đúng, đủ tiền cho thuê nhà ở, tiền cho thuê nhà và tiền thuê đất. Thực hiện công khai kế hoạch sử dụng đất và các đồ án quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị theo đúng quy định. 
Tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra; qua kiểm điểm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có biện pháp xử lý trách nhiệm phù hợp quy định.
Cuối cùng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình cho thuê đất, chuyển từ hình thức thuê đất sản xuất kinh doanh sang giao đất để thực hiện dự án (nhà ở, thương mại dịch vụ), chuyển mục đích sử dụng đất thành đất xây dựng chung cư cao tầng, hình thức tính tiền sử dụng đất, đối tượng được giao đất.