TP Hồ Chí Minh: Tổng Giám đốc Saigon Co.op bị Đại hội thành viên miễn nhiệm

Theo Pháp luật Việt Nam
Chia sẻ Zalo

Đại hội thành viên Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Đức và giao HĐQT cách chức Tổng giám đốc Saigon Co.op đối với ông Đức vì đã “nói và làm” trái với Nghị quyết của Đại hội thành viên.

Bị yêu cầu cách chức sau khi được HĐQT bổ nhiệm gần 4 tháng
Ngày 24/7/2020, Đại hội thành viên Saigon Co.op đã tổ chức phiên họp Đại hội thành viên thường niên để thông qua các báo cáo hàng năm của Saigon Co.op. Chương trình họp Đại hội thành viên thường niên năm nay của Saigon Co.op sẽ không có gì đặc biệt nếu như không có sự kiện các hợp tác xã thành viên đã đệ trình Đại hội thành viên miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và giao HĐQT cách chức Tổng giám đốc Saigon Co.op đối với ông Nguyễn Anh Đức.
 
Ông Nguyễn Anh Đức là thành viên HĐQT và được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Saigon Co.op đầu tháng 4 năm 2020, nhưng chưa được Đại hội thành viên thông qua theo quy định của Saigoncoop.
Tuy nhiên, sau khi giữ chức Tổng giám đốc, ông Nguyễn Anh Đức đã có biểu hiện vượt quyền khi nói vào làm ngược với các nghị quyết mà Đại hội thành viên Saigon Co.op đã thông qua.
Cụ thể, năm 2019 và 2020, Đại hội thành viên Saigon Co.op đã ban hành các nghị quyết. Song, ông Nguyễn Anh Đức đã không những không tích cực triển khai các nghị quyết này, để tăng cường nguồn lực đảm bảo kế hoạch kinh doanh trong tình hình dịch covid. Ngược lại mà còn nói và làm những việc khiến cho kế hoạch của Đại hội thành viên và các nghị quyết đình trệ thực hiện.
Theo Tờ trình của các hợp tác xã thành viên, ông Nguyễn Anh Đức đã có hành động nói và làm xâm phạm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Saigon Co.op.
Bất thường
Những việc ông Nguyễn Anh Đức đã làm khiến cho các HTX thành viên mất lòng tin sau nhiều năm xây dựng hoạt động sản xuất kinh doanh bán lẻ . Được biết, tại Đại hội thành viên thường niên, đa số tuyệt đối đã bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Anh Đức và yêu cầu HĐQT cách chức Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Đức.
Không những vậy, việc làm mà các hợp tác xã thành viên cho rằng, ông Đức đã vượt quyền và đi ngược lợi ích của Saigon Co.op thể hiện ngay trong quá trình tổ chức Đại hội thành viên thường niên.
Cụ thể, chính ông Đức đề xuất ngày tổ chức Đại hội thành viên thường niên, nhưng cũng chính ông, sau khi có thông tin về việc bất tín nhiệm với cá nhân ông, đã có văn bản gửi lãnh đạo UBND Thành phố xin được gặp để báo cáo xem có tiếp tục tổ chức Đại hội thành viên thường niên hay “hoãn”.
Đây là việc làm vượt quá thẩm quyền của ông Nguyễn Anh Đức vì ông Đức không phải là người triệu tập Đại hội thành viên, không phải là đại diện theo pháp luật của Saigon Co.op nên không có tư cách để đại diện cho Saigon Co.op báo cáo UBND TP về việc hoãn hay tổ chức Đại hội.
Theo Luật sư Nguyễn Văn Tú, Đại hội thành viên là cơ quan quyền lực cao nhất của Saigon Co.op, quyết định họp hay hoãn Đại hội thành viên. Lẽ ra, việc họp hay hoãn phải được đưa ra bàn tại Đại hội thành viên nhưng ông Đức lại làm trái thẩm quyền khi tự ý báo cáo UBND TP.
Việc làm của ông Đức đã dẫn đến sự việc hy hữu là ngay tại giờ khai mạc Đại hội thành viên, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op đề nghị tạm đình chỉ Đại hội thành viên. Sự việc này đã được công bố và xin ý kiến Đại hội thành viên nhưng Đại hội thành viên Saigon Co.op đã quyết định không hoãn, tiếp tục họp.
Khi Đại hội thành viên thông qua Tờ trình bãi nhiệm đối với ông Nguyễn Anh Đức và bỏ phiếu bãi nhiệm thì đột ngột phòng họp bị cắt điện. Sự cố kỹ thuật này cũng được làm rõ và xác định là hành vi có tính cố ý nhằm ngăn cản Đại hội thành viên thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội.
Những việc làm của Tổng giám đốc Saigon Co.op trước và trong quá trình Đại hội thành viên thường niên diễn ra khiến cho một số đại biểu tham dự Đại hội thành viên Saigon Co.op cho biết, đây là việc làm khiến cho niềm tin càng đổ vỡ và quyết định bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và giao HĐQT cách chức Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Anh Đức càng thuyết phục.