Tranh chấp đất đai, giải quyết thế nào?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tôi vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mảnh đất 100m2 (5mx20m) cho bên mua. Sau đó, tôi thuê Địa chính quận xuống đo tọa độ cắm cọc mảnh đất theo bản đồ diện tích được công nhận trên sổ đỏ. Nhưng kết quả là mảnh đất của tôi đã bị nhà kế bên xây lấn 0,5m nên mảnh đất của tôi không còn đủ chiều ngang 5m như trên sổ đỏ nữa. Tôi phải làm thế nào để đòi lại phần đất bị xây chiếm để có đủ 5m chiều ngang giao cho bên mua?

Kinhtedothi - Tôi vừa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng mảnh đất 100m2 (5mx20m) cho bên mua. Sau đó, tôi thuê Địa chính quận xuống đo tọa độ cắm cọc mảnh đất theo bản đồ diện tích được công nhận trên sổ đỏ. Nhưng kết quả là mảnh đất của tôi đã bị nhà kế bên xây lấn 0,5m nên mảnh đất của tôi không còn đủ chiều ngang 5m như trên sổ đỏ nữa. Tôi phải làm thế nào để đòi lại phần đất bị xây chiếm để có đủ 5m chiều ngang giao cho bên mua?
Lê Khắc Thái (Hoàng Mai, Hà Nội)
Trả lời:  Khi người hàng xóm xây dựng lấn chiếm sang thửa đất nhà bạn 0,5m, bạn có quyền khởi kiện về hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của bạn. Nhưng trước hết, bạn nên tự giải quyết vấn đề với người hàng xóm với đề nghị trả lại phần diện tích đã lấn chiếm cho bạn. Nếu người hàng xóm không trả lại thì bạn có thể gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Cụ thể: Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng TN&MT đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở TN&MT đối với các trường hợp khác. Phòng TN&MT, Sở TN&MT trình UBND cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND cấp xã mà không thành thì bạn có thể gửi đơn đến UBND cấp huyện hoặc TAND theo quy định của Điều 203, Luật Đất đai.