Tránh dàn đều chính sách về giảm nghèo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 9/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo T.Ư về giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, trong 2 năm qua, mục tiêu giảm nghèo bước đầu đã đạt được, nhưng tính bền vững còn hạn chế. Chính phủ tiếp tục ưu tiên, tập trung nguồn lực để thực hiện bằng được các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm. Các chính sách hỗ trợ cần có đặc thù, không dàn đều như nhau, các đối tượng được hỗ trợ sẽ có sự phân biệt, phân định rõ; thiết kế chính sách theo hướng ưu tiên giảm dần từ hộ nghèo, hộ vừa thoát nghèo đến các hộ cận nghèo.