Tránh sử dụng việc tinh giản biên chế không đúng mục đích

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 6/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với Bộ Nội vụ về những nhiệm vụ liên quan thuộc lĩnh vực Bộ quản lý.

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình đánh giá cao các kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Nội vụ thời gian qua. Bộ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực của mình, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một số hạn chế, thiếu sót như công tác cải cách hành chính chuyển biến chậm, chưa đáp được yêu cầu của nhân dân, chưa thực sự là một trong 3 khâu đột phá, việc xây dựng văn bản pháp quy còn chậm, một số văn bản phải lùi thời gian… 

Về công tác cải cách hành chính trong đoạn 2011-2015, Phó Thủ tướng cho rằng nhiệm vụ này đã đạt được một số kết quả, tuy nhiên việc triển khai cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh hiện vẫn còn chồng chéo, mâu thuẫn giữa các cơ quan cần sớm giải quyết.
 Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với Bộ Nội vụ về những nhiệm vụ liên quan thuộc lĩnh vực Bộ quản lý.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã làm việc với Bộ Nội vụ về những nhiệm vụ liên quan thuộc lĩnh vực Bộ quản lý. (Ảnh: VGP/Lê Sơn)
Phó Thủ tướng yêu cầu cần công bố đúng thời hạn Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố; đôn đốc các cơ quan triển khai xác định về chỉ số hài lòng và chất lượng dịch vụ công như y tế, giáo dục; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân khi tiếp cận cơ quan hành chính nhà nước, nhất là trong hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp bằng thủ tục hành chính gọn nhẹ, rút ngắn thời gian. Điều đó đòi hỏi xây dựng nền hành chính công thực sự công khai minh bạch, chuyên nghiệp và hiện đại. Đây là những nền tảng quan trọng để xây dựng Chính phủ liêm chính, phát triển Chính phủ điện tử. 

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ tham mưu, tổ chức thực hiện việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tránh việc tinh giản không đúng đối tượng, sử dụng việc tinh giản không đúng mục đích. Đây là chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước cần được thực hiện đồng bộ với các chính sách khác như chấn chỉnh ngay từ khâu tuyển dụng đến đánh giá, phân loại, tổ chức lại toàn bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng Nhà nước chỉ giữ lại những đơn vị cần thiết, còn lại sẽ chuyển sang mô hình doanh nghiệp hoặc giải thể, giảm mạnh số lượng viên chức hiện nay. 

Về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, Phó Thủ tướng chỉ rõ, Bộ cần tiếp tục đề xuất phương án xử lý theo tinh thần của Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; tập trung rà soát, trình Chính phủ các văn bản sửa đổi các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế trong các luật hiện hành không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước; quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng về việc không quy định việc thành lập các tổ chức vào luật chuyên ngành, có ý kiến rõ ràng vào văn bản thẩm định hoặc góp ý; nâng cao chất lượng công tác trong các lĩnh vực tôn giáo, thi đua-khen thưởng, văn thư lưu trữ, quản lý công tác thanh niên, phụ nữ, dân chủ cơ sở… 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, một trong những yêu cầu lớn của Bộ Nội vụ là xây dựng thể chế và ban hành chính sách đang được quyết liệt thực hiện. Đến nay, Bộ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ khoá 14 và nhiều Nghị định quan trọng khác. Bộ sẽ tập trung xây dựng thể chế, thiết lập cơ chế một cửa ngay tại Bộ Nội vụ, trở thành cơ quan Trung ương đầu tiên xây dựng cơ chế này, tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan như với Ban Tổ chức Trung ương, Thanh tra Chính phủ, mời chuyên gia để xây dựng các đề án để trình cấp có thẩm quyền.