Trên 200 DN chậm báo cáo tài chính quý II

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo quy định của Ủy ban Chứng khoán, đến hết ngày 20/7, các doanh nghiệp phải công bố báo cáo tài chính quý II.

Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn trên 200 doanh nghiệp chưa công bố. Hiện tượng này đã lặp đi lặp lại qua nhiều quý, nhiều năm nay, khiến các thành viên trên thị trường bức xúc. Chừng nào cơ quan quản lý còn chưa mạnh tay hơn trong việc xử lý các vi phạm này, chừng đó những hiện tượng này còn tồn tại.