Tribeco công bố báo cáo tài chính quý 2

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Được biết, cổ phiếu TRI bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 22/2/2010 theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 10/2/2010 của HOSE do Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn đã không khắc phục được kết quả sản xuất kinh doanh âm năm 2008, tiếp tục lỗ trong năm 2009.

KTĐT - Được biết, cổ phiếu TRI bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 22/2/2010 theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 10/2/2010 của HOSE do Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn đã không khắc phục được kết quả sản xuất kinh doanh âm năm 2008, tiếp tục lỗ trong năm 2009.

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn – Tribeco (mã TRI-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm của công ty mẹ.

Theo dó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 đạt 202,21 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 325,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập quý 2/2010 lỗ 19,91 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng lỗ 39,795 tỷ đồng.

Trong khi đó, quý 1/2010, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của TRI đạt 118,12 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ 28,34 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 27,455 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu TRI bị đưa vào diện bị kiểm soát kể từ ngày 22/2/2010 theo Quyết định số 34/QĐ-SGDHCM ngày 10/2/2010 của HOSE do Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn đã không khắc phục được kết quả sản xuất kinh doanh âm năm 2008, tiếp tục lỗ trong năm 2009.

TRI cho biết, năm 2010 công ty dự kiến tiếp tục lỗ 57 tỷ đồng và sẽ hòa vốn trong năm 2011 và công ty sẽ làm ăn có lãi từ năm 2012.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần