Triển khai các dự án xây dựng nhà ở sinh viên tại 2 thành phố lớn

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng, ngày 07/01 Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên...

KTĐT - Theo Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng, ngày 07/01 Bộ Xây dựng đã có công văn yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho sinh viên đạt kết quả tốt, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và điều chỉnh danh mục dự án nhà ở sinh viên cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

Theo đó, tại thành phố Hà Nội được phê duyệt 10 danh mục dự án và thành phố Hồ Chí Minh là 05 danh mục dự án.

Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dựa trên cơ sở Quyết định phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên tại 2 thành phố của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 cho từng dự án trên địa bàn để chủ đầu tư dự án có thể ứng vốn đầu tư nhằm đẩy mạnh việc giải ngân nguồn vốn này theo quy định.

Đồng thời Bộ cũng yêu cầu TP Hà Nội và Hồ Chí Minh phải tổ chức tốt việc lựa chọn nhà thầu và khởi công ngay các dự án đã được phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 theo quy định (đối với các dự án chưa khởi công).

UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án này theo nguyên tắc đầu tư dứt điểm từng phần, từng hạng mục công trình để đảm bảo có thể bố trí chỗ ở cho sinh viên ngay sau khi hoàn thành việc xây dựng theo từng phần dự án hoặc từng hạng mục (tương ứng với số vốn trái phiếu đã được hỗ trợ).

Từ đó yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở sinh viên cần báo cáo tình hình triển khai, tiến độ thực hiện, giải ngân, thanh quyết toán đúng nội dung, mẫu biểu và thời gian quy định của Bộ.