Triển khai chương trình giúp nông dân làm giàu

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 14/2, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai các Chương trình phối hợp năm 2012. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Hà Nội, trong năm 2011 đã có 305.501 hộ đăng ký đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp, bằng 64% số hộ hội viên nông dân. Kết quả qua bình xét, có tới trên 68% số hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Cũng trong năm qua, nhờ phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT… trong việc xây dựng các hợp đồng tín dụng tạo nguồn vốn vay, các cấp hội đã giúp hàng chục nghìn hộ hội viên nông dân được vay vốn triển khai sản xuất, kinh doanh dịch vụ để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tính đến nay, riêng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn thành phố có trên 277 tỷ đồng, giúp hơn 54.000 hộ hội viên vay phát triển sản xuất kinh doanh…
 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt đã đánh giá cao kết quả các chương trình phối hợp của Hội Nông dân TP, đồng thời đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chủ động nắm bắt các đề án, chương trình của thành phố để đề xuất tham gia. Đặc biệt trong thời gian tới, Hội nên tập trung vào công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; nên tìm ra một chủ đề cụ thể trong công tác xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Trịnh Thế Khiết, năm 2012, Hội tiếp tục chủ động xây dựng các chương trình phối hợp với các ngành, các cấp nhằm phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, quận, thị Hội chủ động tích cực triển khai thực hiện các chương trình phối hợp đạt hiệu quả.