Triển khai Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022

Vũ Khoa
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị tiếp tục giữ vai trò chủ trì, tổ chức triển khai Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022.

Các đại biểu bấm nút phát động Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022.
Các đại biểu bấm nút phát động Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2022.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND, về triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2022.

Chương trình nhằm tiếp tục thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục UTGT”; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 5/4/2022 của Chính phủ; Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG ngày 10/1/2022 của Ủy ban ATGT Quốc gia; Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 29/1/2021 của UBND TP Hà Nội; các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND TP Hà Nội.

Chương trình được thực hiện với mục đích tạo sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT, giảm UTGT và TNGT trên địa bàn TP năm 2022.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Coivd-19”, với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong thanh, thiếu niên. Góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn TP.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội TP, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp giảm thiểu UTGT và TNGT.

Đồng thời, bám sát nội dung Kế hoạch để tổ chức, triển khai các hoạt động bảo đảm hiệu quả, tiến độ và chất lượng theo yêu cầu bằng cách đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; biểu dương các tổ chức, cá nhân điểm hình có nhiều đóng góp cho Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô”; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về ATGT.

Theo kế hoạch, nội dung Chương trình sẽ được tổ chức bao gồm các hình thức: Cuộc thi trắc nghiệm trên internet; bình chọn điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong triển khai, thực hiện; các sự kiện truyền thông trong Lễ phát động, tổng kết và trao giải; tuyên truyền chính sách, quy định của pháp luật về ATGT của Trung ương và TP Hà Nội, đăng tải các bài viết, video, hình ảnh về gương điển hình tiên tiến trong bảo đảm trật tự ATGT, phê phán những hành vi xấu gây mất trật tự ATGT trên chuyên trang giaothonghanoi.kinhtedothi.vn.

Theo chỉ đạo của UBND TP, báo Kinh tế & Đô thị sẽ là đơn vị chủ trì, có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, các DN tổ chức triển khai Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông Thủ đô” năm 2022.

 

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" được báo Kinh tế & Đô thị  tổ chức thường niên. Trong đó, Cuộc thi trắc nghiệm "Vì an toàn giao thông" trên internet đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tham gia của học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh đó, Chương trình cũng nêu nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp cho mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT, giảm TNGT và sáng kiến xóa UTGT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần