DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

10-03-2014 15:54
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2014.
Cụ thể, UBND Thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách pháp luật và kiến thức về giới và bình đẳng giới; Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới, đồng thời thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; Tăng cường các hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Để thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, UBND Thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên cơ sở lồng ghép các chỉ tiêu vào Chương trình kế hoạch năm của các sở, ngành, địa phương và Thành phố. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện mô hình điểm hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương có bất bình đẳng giới và nguy cơ cao bất bình đẳng giới. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi  hành vi về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội năm 2014 trước ngày 25/3/2014.
TAG: