Triển khai Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 16/5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Phiên họp lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo T.Ư xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị với các bộ, ngành, địa phương về triển khai Đề án này.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án cho biết, mục đích yêu cầu của Đề án nhằm đánh giá hiện trạng và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp và việc phân biệt bước đầu về chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn theo quy định của Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 và các văn bản có liên quan. Đồng thời phân tích các yêu cầu đặt ra đối với việc quy định mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của chính quyền đô thị, có sự phân biệt rõ với chính quyền nông thôn. Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và nhiệm vụ, thẩm quyền phù hợp đối với chính quyền đô thị bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở kết quả xây dựng Đề án, Ban chỉ đạo đề xuất với Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 các quy định cụ thể về chính quyền địa phương trong Hiến pháp và mô hình tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị trong Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi). Theo đó, mục tiêu lớn là xây dựng bộ máy chính quyền địa phương trong sạch, có đủ năng lực, sử dụng đúng quyền lực, từng bước hiện đại để quản lý có hiệu quả công việc của chính quyền...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần