DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Triển khai dự án xử lý sự cố công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp

30-08-2015 17:16
Kinhtedothi - Để khắc phục kịp thời sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn về việc triển khai dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách.
Theo đó, TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai TP: Tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vệ sự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn TP; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tăng cường kiểm tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; chủ động xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, thực hiện xử lý giờ đầu, triển khai các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn về người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trường hợp phải xây dựng công trình khẩn cấp có tính cấp bách để ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố thiên tai, Sở NN&PTNT kịp thời báo cáo đề xuất với UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo, chỉ huy, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai công tác ứng phó, khắc phục sự cố. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách khẩn trương thực hiện ngay việc khảo sát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để thẩm định, trình UBND TP quyết định, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Các địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, cảnh báo nguy hiểm; xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở NN&PTNT, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Đối với việc triển khai xây dựng các công trình khẩn cấp, có tính cấp bách: Các chủ đầu tư lập dự án, dự toán xây dựng; được UBND TP ủy quyền phê duyệt dự án, thiết kế, dự toán xây dựng trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở NN&PTNT. Sở NN&PTNT chịu trách nhiệm thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, dự toán; hướng dẫn, giám sát quá trình thực hiện của chủ đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng, đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy  lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kiến nghị đề xuất của các cơ quan, đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; thường xuyên cập nhật văn bản của Chính phủ, các cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thuộc lĩnh vực đầu tư công liên quan tới đầu tư xây dựng công trình đê điều, thủy lợi khẩn cấp, có tính cấp bách, báo cáo đề xuất kịp thời để UBND TP chỉ đạo thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
TAG: