Triển khai hiệu quả các văn bản pháp luật về xây dựng quân đội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 29/11, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổng kết thực hiện các văn bản pháp luật về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; chấp hành nghiêm túc pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội;  nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chỉ đạo thực hiện các quy định phối hợp, hiệp đồng giữa địa phương và đơn vị, đăng ký bổ sung nam công dân trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần