Triển khai hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn số 2801/UBND-TNMT về việc triển khai hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

Trước đó, để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, UBND TP đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội trực thuộc Sở TN&MT Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TN&MT và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã.
Giao dịch tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh quận Hai Bà Trưng.
Giao dịch tại Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh quận Hai Bà Trưng.
Theo đó, để Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội hoạt động hiệu quả, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Nội vụ bàn giao ngay hồ sơ viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cho Sở TN&MT Hà Nội (xong trước ngày 15/5/2015). Phòng Tài chính báo cáo công tác tài chính theo Văn bản hướng dẫn số 1532/STC-GTĐT ngày 8/4/2015 của Sở Tài chính về Sở TN&MT và Sở Tài chính (xong trước ngày 15/5/2015).

Phòng TN&MT các quận, huyện, thị xã cung cấp bản sao toàn bộ hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính (bao gồm cả bản đồ giải thửa 299, bản trích đo địa chính), bản sao Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ đăng ký biến động nhà đất và các tài liệu đất đai có liên quan (dạng giấy và dạng số) cho Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai). Thời gian hoàn thành trong quý III/2015. Bảo đảm kết nổi sử dụng hệ thống phần mềm hiện có của Phòng TN&MT với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Trong thời gian chưa bàn giao xong hồ sơ, tài liệu, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng TN&MT cung cấp thông tin kịp thời cho Văn phòng Đăng ký đất đai (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) đế giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho Nhân dân. 

UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về trụ sở, trang thiết bị làm việc đảm bảo ổn định phục vụ tốt hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Bố trí sắp xếp vị trí chỗ ngồi thuận lợi cho cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và thu các khoản thu tài chính tại bộ phận 1 cửa thuộc Văn phòng HĐND và UBND. Chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai) và Phòng TN&MT trong việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu và công tác thống kê, kiểm kê đất đai theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai xây dựng quy trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ hành chính giữa các đơn vị đảm bảo đúng thời hạn quy định. Thanh tra, kiến nghị xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm quy định, nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc cho Nhân dân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần