Triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu khai mạc tại cuộc quán triệt, giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa...

Kinhtedothi - Phát biểu khai mạc tại cuộc quán triệt, giới thiệu Luật Tổ chức chính quyền địa phương do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 15/12, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn cho biết, những điểm mới về chính quyền địa phương trong Hiến pháp năm 2013, định hướng của Đảng về tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt giữa chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo; đẩy mạnh phân cấp giữa T.Ư và địa phương, các cấp chính quyền địa phương đã được thể chế hóa trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp.

Luật cũng tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo đảm việc tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, gián tiếp của Nhân dân. Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, quán triệt Luật sẽ giúp các lãnh đạo chủ chốt của TP, quận, huyện, thị xã nắm được những nội dung cơ bản để triển khai thực hiện tại ngành, cấp, góp phần xây dựng, kiện toàn, củng cố bộ máy chính quyền các cấp trong thời gian tới cũng như thực hiện thắng lợi cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn TP.
Tại đây, các đại biểu đã nghe Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng giới thiệu nội dung và điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những nội dung khác có liên quan.