Triển khai thực hiện Luật Giám định tư pháp

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 29/7/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 85/2013/NĐ- CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp.

Để triển khai thực hiện thống nhất Nghị định nêu trên trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh vừa có văn bản số 3981/VP-NC chỉ đạo giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng qui định.

Đồng thời, tiến hành đề xuất củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động của Trung tâm pháp y Thành phố theo các quy định hiện hành, báo cáo UBND Thành phố quyết định. Rà soát đội ngũ người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc để đăng tải danh sách trên Cổng Thông tin điện tử của UBND Thành phố theo định kỳ hàng năm, báo cáo Bộ Tư pháp để điều chình trong danh sách chung. Hàng năm, tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động của người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn Thành phố báo cáo Bộ Tư pháp và UBND Thành phố theo qui định.