Trình tự phát hành trái phiếu doanh nghiệp như thế nào?

KT&ĐT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Công ty tôi đã hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tư vấn BĐS được gần 3 năm, hiện đang muốn đầu tư một số dự án trên địa bàn TP Hà Nội. Chúng tôi đang cần huy động nguồn vốn thông qua trái phiếu. Nhờ quý báo tư vấn giúp trình tự để cho DN phát hành trái phiếu như thế nào?" - Nguyễn Anh Quê – Công ty BĐS G6 Land

Anh Quê thân mến!
Tháng 12/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu DN. Theo đó, Nghị định này quy định việc phát hành trái phiếu của DN theo hình thức riêng lẻ trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và việc phát hành trái phiếu DN ra thị trường quốc tế.
Trình tự thủ tục phát hành trái phiếu, gồm:

Bước 1: DN phát hành phải xây dựng phương án phát hành trái phiếu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận để làm cơ sở cho việc phát hành trái phiếu và công bố cho các đối tượng mua trái phiếu, với các nội dung cơ bản sau: Thông tin chung về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của DN; Mục đích phát hành trái phiếu và phương án sử dụng vốn phát hành trái phiếu; Khối lượng, loại hình, kỳ hạn, lãi suất danh nghĩa trái phiếu dự kiến phát hành;

Tỷ lệ chuyển đổi, thời hạn chuyển đổi, giá chuyển đổi và biên độ biến động giá cổ phiếu (nếu có) đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi; giá và thời điểm thực hiện mua cổ phiếu đối với phát hành trái phiếu kèm chứng quyền; Phương thức phát hành trái phiếu và các tổ chức tham gia bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, đại lý phát hành, đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu; Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; Các cam kết khác đối với chủ sở hữu trái phiếu.

Bước 2: Gửi thông báo bằng văn bản về việc phát hành trái phiếu với Bộ Tài chính.

Tối thiểu 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức phát hành trái phiếu, DN phát hành phải gửi đăng ký (thông báo) để Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi tình hình phát hành trái phiếu DN.

Bước 3: Đối với DN phát hành là công ty đại chúng, phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ được phát hành trái phiếu khi có ý kiến bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh DN đủ điều kiện để phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định 90/2011/NĐ-CP.

Anh có thể liên hệ làm việc với các đơn vị chuyên môn của Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể hơn về trình tự này.

Kinh tế đô thị cuối tuần