Trở thành hành động tự thân

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy với công việc; quyết liệt đổi mới tư duy hành động, đó là một trong những điểm nhấn trong học và làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội. Để từ đó, việc học Bác dần thấm sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự thân trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người, xóa bỏ đi sự trì trệ.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội ngày 13/6/2021. Ảnh: Thanh Hải
Tạo chuyển biến rõ nét hơn
Tình trạng “né” việc, “né” trách nhiệm, “đùn cho người khác” trong giải quyết những công việc đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều đơn vị, từng là một vấn đề tồn tại được nhắc đến nhiều. Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ đã tạo ra những chuyển biến rõ nét từ thực tiễn. Trong thời gian qua, nhiều địa phương đã tập trung việc xây dựng phong cách làm việc trọng dân, gần dân, vì dân. Các cơ quan công quyền đều đã và đang thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cửa, thông thoáng, nhanh chóng, thuận lợi hơn cho người dân và được đồng tình. Nhiều lãnh đạo các cấp đã công bố công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (email) để người dân trao đổi thông tin khi cần.

Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, xuất phát từ yêu cầu, cũng xuất hiện không ít cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực. Có thể nói, qua học và làm theo Bác, đã thúc đẩy tinh thần “bắt tay ngay vào công việc, làm việc nào dứt việc đó”, quan điểm “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” đã không còn quá xa lạ.

Tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị phải tạo được đột phá ở ba nội dung là: Đổi mới việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới và thể hiện đột phá trong việc “làm theo”; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương. Trong đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác; Giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở mỗi lĩnh vực, địa phương, đơn vị, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Xóa bỏ sự trì trệ

Thực tế tại Hà Nội, tinh thần này đã được lan tỏa mạnh mẽ thời gian qua bằng nhiều việc làm cụ thể. Rõ nét nhất là nhiều việc mới, việc khó đã được Hà Nội chủ động thực hiện, như một lĩnh vực nhạy cảm là đánh giá cán bộ, quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng tiếp tục được đổi mới để triển khai với những định lượng cụ thể, theo từng thang điểm; việc luân chuyển cán bộ cũng được quy định rõ ràng, để tránh việc trì trệ trong công việc.
TP cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống chính trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức... Qua việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo... đến nay, những vấn đề bức xúc, tồn đọng, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng… đã được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung giải quyết, có chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Trong thời điểm hiện nay, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị của TP đã và đang vào cuộc một cách tích cực, quyết liệt. Tại những thời điểm dịch “nóng”, cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không rời khỏi địa bàn, duy trì trực và liên lạc 24/24 giờ để tập trung phòng, chống dịch. Hà Nội đã phân cấp, phân quyền, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các cấp ủy và chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch; lấy hiệu quả phòng, chống dịch bệnh làm “thước đo” năng lực, uy tín, trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là những chiến sĩ gương mẫu, thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao để người dân noi theo.

Để tiếp tục lan tỏa sâu rộng những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập, làm theo Bác với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Đây là những cơ sở, nền tảng quan trọng để TP thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch.