Trong 6 tháng, huyện Mê Linh giải quyết gần 5.000 hồ sơ hành chính

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nửa đầu năm 2017, huyện Mê Linh đã giải quyết 4.958 hồ sơ hành chính, trong đó đã giải quyết đúng hạn 4.854 hồ sơ...

Thực hiện Kế hoạch của UBND TP về kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và Quyết định của Sở Nội vụ về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2017, ngày 7/9, đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Hoa được ủy quyền là trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Mê Linh và thị trấn Chi Đông, xã Tráng Việt, Mê Linh, Đại Thịnh, Kim Hoa, Thanh Lâm.
Thực tế cho thấy, 8 tháng qua, công tác CCHC trên địa bàn có chuyển biến tích cực, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC gắn với thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, xác định là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khâu đột phá, chú trọng đổi mới công tác chỉ đạo điều hành trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả CCHC của đơn vị. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, hiệu quả quản lý và điều hành của cơ quan nhà nước được quan tâm thực hiện hiệu quả. Nửa đầu năm nay, cấp huyện đã giải quyết 4.958 hồ sơ hành chính, trong đó đã giải quyết đúng hạn 4.854 hồ sơ; cấp xã giải quyết 56.256 hồ sơ, trong đó đúng hạn 56.216 hồ sơ.
 Giải quyết TTHC tại BPMC xã Đại Thịnh.
Dù vậy, kiểm tra bộ phận Một cửa (BPMC) huyện và BPMC, phòng tiếp dân của các xã, thị trấn cho thấy, mặc dù các đơn vị đều đã ban hành quyết định kiện toàn bộ phận, công chức đều đeo thẻ; có hòm thư góp ý, đầy đủ bàn ghế cho công dân…, song còn thể hiện một số hạn chế: Nhiều xã chưa niêm yết số đường dây nóng của TP, chưa xây dựng quy trình giải quyết công việc theo ISO 9001:2008 hoặc có xây dựng nhưng chưa áp dụng, việc ghi chép sổ sách chưa đầy đủ… Đồng thời, trong thực hiện kế hoạch 69 và Chỉ thị 01 của TP về kỷ cương hành chính, một số đơn vị chưa có kế hoạch công tác tuần; việc mở sổ tiếp dân cũng như tiếp nhận đơn thư, theo dõi khiếu nại tố cáo cũng chưa chuẩn. Trong công tác hiện đại hóa hành chính, một số xã còn triển khai hình thức, nhiều người dân chưa biết về dịch vụ công trực tuyến.
Tại buổi kiểm tra, đại diện đoàn đã nghiêm túc nhắc nhở, trực tiếp hướng dẫn với những nội dung mà đơn vị chưa rõ, yêu cầu các đơn vị sớm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính, trong việc thực hiện giải quyết TTHC và tiếp công dân; đồng thời khẳng định đoàn sẽ tái kiểm tra trong thời gian tới.
Ghi nhận cố gắng của huyện và các xã, thị trấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Hoa cũng nhấn mạnh: Sau buổi kiểm tra này, Sở Nội vụ sẽ đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực hướng dẫn, hỗ trợ huyện Mê Linh nhiều hơn trong thực hiện CCHC. Về phía UBND huyện, cần chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát để đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định về cải cách TTHC để chỉ đạo điều hành công tác này tại huyện hiệu quả hơn; gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả CCHC của đơn vị; tăng cường kiểm tra CCHC tại các đơn vị… Đồng thời, tăng cường công khai minh bạch TTHC, các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân, xem lại cách niêm yết TTHC cho khoa học hơn...
Dự kiến sau Mê Linh, đoàn kiểm tra sẽ đến quận Hai Bà Trưng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường.