Trong năm 2015, hoàn thành tổng điều tra về đất đai

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng kí đất đai...

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác điều tra cơ bản về đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính và đăng kí đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng kí biến động đất đai, chỉnh lí hồ sơ địa chính; xây dựng và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo mô hình hiện đại, thống nhất trên cả nước…

Thủ tướng cũng chỉ đạo, trong năm 2015 phải hoàn thành tổng điều tra về đất đai, tập trung vào một số loại đất quan trọng; trước năm 2016 phải cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần