Trưng bày hơn 200 tư liệu, hình ảnh tiêu biểu về Đại hội Đảng

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng khai mạc Trưng bày chuyên đề “Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”. Triển lãm hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưng bày chuyên đề “Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu 3 nội dung: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”; “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 Khu vực khánh tiết của trưng bày  chuyên đề ''Đảng cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội''. Ảnh: Lại Tấn.

Theo đó, phần nội dung “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam” làm rõ vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc tiếp thu, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê Nin để thành lập một chính đảng ở Việt Nam, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Hình ảnh Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp tại Tour (Pháp), tháng 12/1920. Tại Đại hội, Người ủng hộ sự ra đời của Quốc tế Cộng sản; Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Các tài liệu, hiện vật tiêu biểu trưng bày ở nội dung này, gồm: Bản án chế độ thực dân Pháp; Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng; Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam

 Tư liệu trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Lại Tấn.

Phần nội dung “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” giới thiệu 12 kỳ Đại hội Đảng với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt; Những báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ… cho thấy thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

 Hình ảnh, tư liệu về các kỳ Đại hội. Ảnh: Lại Tấn.

Trong phần nội dung “Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trưng bày giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội, như: Đại hội Đảng các cấp, hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng…, đi kèm với nhiều tài liệu, hiện vật là các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của Nhân dân; hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đại biểu, công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Lại Tấn.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu tại Trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 kỳ Đại hội Đảng với những thành tựu, bài học kinh nghiệm; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

 Triển lãm kéo dài đến hết tháng 5 năm 2021.