Trung Quốc kỷ niệm 10 năm vào WTO

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 11/12, Trung Quốc đã chính thức tổ chức "Diễn đàn cao cấp 10 năm Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)".

Đây là hoạt động có quy mô lớn nhất được Trung Quốc tổ chức trong vòng 10 năm qua nhằm kỷ niệm ngày gia nhập WTO (2001-2011).

Sau 10 năm gia nhập WTO, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thế hai thế giới với tổng GDP đạt 5.878,6 tỷ USD (năm 2010); tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng từ gần 510 tỷ USD năm 2001 lên 2.970 tỷ USD năm 2010, tăng bình quân 21,6%/năm, trở thành nước xuất khẩu lớn nhất và nước nhập khẩu lớn thứ hai thế giới. Trong 10 năm qua, Trung Quốc đã 3 lần xoá bỏ quy mô lớn các pháp quy, pháp luật không phù hợp với quy tắc của WTO.