Trung ương thảo luận việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy của hệ thống chính trị - Ảnh 1
(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)