Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thể hiện tinh thần khẩn trương, đổi mới

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh 3 điểm thể hiện tinh thần khẩn trương và đổi mới tại "Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, gồm: Tinh thần đổi mới trong công tác chuẩn bị Hội nghị; hình thức tổ chức với việc ứng dụng KH-CN vào giáo dục và tuyên truyền; các báo cáo viên là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết, giúp nâng cao chất lượng học tập.

Chiều nay (28/3), sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng, của mỗi tổ chức đảng, đồng thời là vinh dự, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu bế mạc "Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế”. 

Từ đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu 3 điểm thể hiện tinh thần khẩn trương và đổi mới tại Hội nghị học tập Nghị quyết lần này: Tinh thần đổi mới trong công tác chuẩn bị Hội nghị; hình thức tổ chức với việc ứng dụng KH-CN vào giáo dục và tuyên truyền; các báo cáo viên là lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước đã trực tiếp truyền đạt Nghị quyết, giúp nâng cao chất lượng học tập.

“Về hình thức tổ chức, chúng ta đã quán triệt và thực hiện nghiêm ngay từ đầu Nghị quyết Đại hội XIII về xác định ứng dụng KH-CN trong công tác giáo dục và tuyên truyền. Hội nghị trực tiếp của chúng ta có 7.400 điểm cầu, với sự tham dự của gần 1 triệu Đảng viên, nghĩa là cứ 5 - 6 Đảng viên thì có 1 người tham gia học tập đợt này. Đặc biệt, chúng ta đã kiểm nghiệm được hệ thống công nghệ từ Trung ương đến cơ sở. Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai công tác giáo dục, thông tin tuyên truyền trong thời gian tới, cũng như định hướng thông tin kịp thời cho các Đảng viên trong tất cả tình huống”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Quang cảnh "Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII do Ban Bí thư Trung ương tổ chức là hội nghị được triển khai đầu tiên, thể hiện được tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Do vậy, thành công của Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp, là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết. 

Trong 2 ngày diễn ra Hội nghị, đại biểu đã được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực quán triệt 5 chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công của Hội nghị là cơ sở quan trọng để các tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sớm đưa những quyết nghị của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.