Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tích cực đổi mới phương thức hoạt động công tác tuyên giáo
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban  Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, 6tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song toàn ngành Tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức điều hành như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, Internet, mạng xã hội (lập các nhóm Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, điều hành công việc) để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và đạt một số kết quả nổi bật.
 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận hội nghị.
Cụ thể, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm nghiêm túc, thực chất, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả, những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực để nhân rộng. Toàn Ngành đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động bám sát thực tiễn, kịp thời thông tin, tuyên truyền toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại của đất nước, nhất là tuyên truyền phục vụ Đại hội XIII của Đảng, công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. 
Ngoài ra, công tác nghiên cứu, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội tiếp tục được chú trọng, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm để chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức 4 cuộc điều tra dư luận xã hội về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tình hình dịch bệnh Covid-19…
Thực hiện tốt công tác tư tưởng trong dịch Covid-19
Đề cập đến vấn đề công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trong phòng, chống đại dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn, đông dân, lãnh đạo TP luôn thận trong khi ra quyết định những vấn đề tác động đến tâm trạng, đời sống của người dân trên địa bàn. Do đó, thông tin tuyên truyền trên báo chí, trên mạng xã hội cần được quan tâm đúng mức, nhất là đối với các cơ quan báo chí không thuộc TP. Thành phố cũng rất cần sự phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin tích cực, làm tốt công tác tư tưởng, góp phần ổn định tình hình, phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, tránh gây xáo trộn, tạo tâm lý hoang mang trong Nhân dân.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Trung ương cần mở chuyên đề để cùng trao đổi, quản lý tình trạng báo hóa các tạp chí, báo mạng điện tử hiện nay. Còn trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, TP Hồ Chí Minhxin tạm hoãn một số lớp học tập Nghị quyết do tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thành phố sẽ tổ chức triển khai ngay khi dịch bệnh được kiểm soát tốt theo từng chuyên đề phù hợp với các đối tượng và cơ sở.
Chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xử lý kịp thời, phù hợp. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức khảo sát các nhóm phụ huynh và giáo viên lớp 9 về việc điều chỉnh thời gian, cách thức thi tuyển vào lớp trên địa bàn TP theo hướng giảm thời gian, ghép môn thi. Từ kết quả tổng hợp, phân tích của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có quyết định kịp thời về kỳ thi tuyển vào lớp 10 với hơn 93.000 thí sinh tham gia, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại hội nghị.
Đề cập tới công tác văn hóa văn nghệ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Hà Nội xác định kiên trì phát triển, phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội. Đồng thời khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng của người dân Thủ đô, xây dựng cơ chế, chính sách, tập trung nguồn lực đầu tư thích đáng để văn hóa thực sự trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội. Cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tích cực tham mưu để chuẩn bị ban hành nghị quyết về công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là sự nỗ lực quyết tâm rất lớn của Đảng bộ TP, là điểm nhấn trong hoạt động công tác tuyên giáo của Thủ đô trong 6 tháng đầu năm 2020.
Tham gia có hiệu quả vào phòng chống dịch Covid-19
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những cố gắng, nỗ lực và thành tích của Ngành Tuyên giáo đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Những kết quả nổi bật nêu trên là rất đáng phấn khởi, tự hào, thể hiện rõ vai trò của ngành Tuyên giáo trong hệ thống chính trị và trong xã hội.
Về nhiệm vụ công tác tuyên giáo thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị toàn Ngành tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2021 và cả toàn khóa, từ đó tập trung, nỗ lực triển khai có chất lượng.
Ngoài ra, khẩn trương tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hộị.
Bên cạnh đó, sau Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là cán bộ lãnh đạo có nhiều biến động, nhiều đồng chí từ các lĩnh vực khác chuyển sang, lần đầu làm công tác tuyên giáo nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian tới cần quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp; tiếp tục đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, “tuyên giáo số”.