Truy thu tiền mua nhà tái định cư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng đã yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thu đủ số tiền còn tồn đọng tại quỹ nhà tái định cư.

 Việc thu nộp về ngân sách TP phải hoàn thành trước ngày 31/12/2014. Các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước UBND TP và pháp luật nếu không thực hiện đúng quy định, yêu cầu.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và quận, huyện liên quan trong việc kiểm tra, rà soát tình hình và đôn đốc thực hiện việc truy thu tiền nhà tái định cư. Đối với các trường hợp không nộp tiền mua theo quy định trước ngày 31/12 thì hoàn tất thủ tục theo quy định của pháp luật, đề xuất xử lý, kể cả việc thu hồi, báo cáo UBND TP.