Từ 1/7/2023, lương cơ sở và những loại phụ cấp, trợ cấp nào được điều chỉnh

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức được tăng lên, kéo theo một loạt loại phụ cấp được điều chỉnh cho phù hợp mức lương cơ sở mới. Bộ Nội vụ cũng đang đề xuất từ 1/7/2023 tăng mức trợ cấp hằng tháng cho cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc.

Mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 14/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và lực lượng vũ trang (LLVT). Theo đó, từ ngày 1/7/2023 áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng: (1) Cán bộ, công chức từ T.Ư đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật CB, CC năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CB, CC và Luật Viên chức năm 2019).

(2) CB, CC cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật CB, CC năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CB, CC và Luật Viên chức năm 2019).

(3) Viên chức trong các ĐVSN công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CB, CC và Luật Viên chức năm 2019).

(4) Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và ĐVSN công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với CBCCVC và LLVT.

(5) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

(6) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc QĐND Việt Nam.

(7) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc CAND.

(8) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

(9) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Công chức UBND xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính
Công chức UBND xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định nêu rõ, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định pháp luật đối với các đối tượng quy định; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Đồng thời, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở T.Ư được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành T.Ư khóa XII.

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch). Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng NSNN, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Tăng một loạt phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức

Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội, từ ngày 1/7/2023 áp dụng mức lương cơ sở mới, theo đó cũng từ thời điểm này, các loại phụ cấp của CBCCVC tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng thêm 20,8% cho phù hợp.

Cụ thể, phụ cấp thâm niên vượt khung áp dụng với các đối tượng xếp lương theo bảng 2, bảng 3, bảng 4, bảng 7 quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP và bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm soát quy định tại Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH1, đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo áp dụng đối với các đối tượng đang giữ chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị, đồng thời được bầu cử hoặc bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm. Mức phụ cấp bằng 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Phụ cấp khu vực áp dụng với những đối tượng làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lãnh và khí hậu xấu; gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 và 1,0 so với mức lương cơ sở. Đối với hạ sỹ quan và chiến sỹ nghĩa vụ thuộc LLVT, phụ cấp khu vực được tính so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì.

Phụ cấp đặc biệt áp dụng đối với các đối tượng làm việc ở đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc LLVT.

Phụ cấp thu hút áp dụng đối với CBCCVC đến làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn, gồm 4 mức: 20%; 30%; 50% và 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian hưởng phụ cấp từ 3 đến 5 năm.

Phụ cấp lưu động áp dụng đối với CBCCVC làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở, gồm 3 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương cơ sở.

Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với CBCCVC làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm và đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương, gồm 4 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương cơ sở.

Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra việc thức hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức UBND phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy
Đoàn kiểm tra công vụ TP Hà Nội kiểm tra việc thức hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ công chức UBND phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy
Phụ cấp thâm niên nghề áp dụng đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND, sĩ quan và hạ sĩ quan hưởng lương thuộc CAND, người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu và CB, CC đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: Hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm.
Mức phụ cấp như sau: Sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm được tính thêm 1%.

Phụ cấp ưu đãi theo nghề áp dụng đối với CBCCVC làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương, gồm 10 mức: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với một số cơ quan, đơn vị

Cũng từ ngày 1/7/2023, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch). Các bộ, cơ quan T.Ư, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Trong giai đoạn 2023-2025, cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán để dành nguồn cải cách tiền lương như quy định tại Nghị quyết 34/2021/QH15.

Từ ngày 1/7/2023, các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng thêm 20,8% cho phù hợp mức lương cơ sở mới
Từ ngày 1/7/2023, các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức tính theo lương cơ sở cũng đồng loạt tăng thêm 20,8% cho phù hợp mức lương cơ sở mới

Tăng trợ cấp hằng tháng cho cán bộ cấp xã đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Cụ thể, từ ngày 1/7/2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau: Tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 đối với các đối tượng nêu trên.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 theo công thức tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 x 1,125. Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ quy định trên, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2023 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

+ Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã: 2.782.000 đồng/tháng;

+ Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng;

+ Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng.