Từ 1/8, ba đối tượng doanh nghiệp được ưu tiên hải quan

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tại Thông tư số 86/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan, quy định, từ 1/8, ba loại DN được ưu tiên...

Gồm: DN trong xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt hàng, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu có kim ngạch xuất khẩu tối thiểu đạt 200 triệu USD/năm; DN được ưu tiên trong xuất khẩu hàng hóa là nông, thủy sản, dệt may, da giày và nhập khẩu hàng hóa là nguyên phụ liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu tối thiểu đạt 50 triệu USD/năm; DN được Bộ KH&CN cấp Giấy chứng nhận là DN công nghệ cao được ưu tiên trong nhập khẩu hàng hóa.