Từ 2017, phí tham quan Vườn quốc gia Ba Vì cao nhất 60.000 đồng

Hồ Hạ
Chia sẻ

Kinhtedothi - Theo Thông tư số 206/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, phí tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì có 3 mức 10 ngàn, 20 ngàn và 60 ngàn đồng, tùy đối tượng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 206/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên.

 Theo Thông tư số 206/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, phí tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì có 3 mức 10 ngàn, 20 ngàn và 60 ngàn đồng, tùy đối tượng.

Theo thông tư, phí thăm quan các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Ba Vì, Tam Đảo, Yokdon, Cát Tiên đối với người lớn là 60.000 đồng/người/lượt. Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề mức vé là 20.000 đồng/người/lượt. Đối với trẻ em; học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vé 10.000 đồng/người/lượt.

Các đối tượng được miễn phí thăm quan gồm: Trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Thông tư cũng nêu rõ, giảm 50% mức phí thăm quan các Vườn quốc gia đối với các trường hợp: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa"; người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Các Vườn quốc gia (trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là tổ chức thu phí. Tổ chức thu phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ; nộp 10% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.