Từ hôm nay 24/10, giá xăng tăng thêm 300 đồng/lít

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Tài chính đã tính toán giá xăng, dầu thế giới bình quân từ ngày 30/9 đến 22/10/2009 được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại cộng với các khoản thuế, phí phải nộp, chi phí kinh doanh và có trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và chưa tính mức lãi

KTĐT - Bộ Tài chính đã tính toán giá xăng, dầu thế giới bình quân từ ngày 30/9 đến 22/10/2009 được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại cộng với các khoản thuế, phí phải nộp, chi phí kinh doanh và có trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và chưa tính mức lãi để lại cho doanh nghiệp (tối đa 300 đồng/lít).

Ngày 23/10, Bộ Tài chính đã có công văn số 14972/BTC-VP cho phép các doanh nghiệp đầu mối tăng thêm 300 đồng mỗi lít xăng và 500 đồng với mỗi lít dầu diezel từ 0 giờ ngày 24/10.

Theo đó, mặt hàng dầu hỏa có mức tăng cao nhất với 700 đồng/lít, còn dầu mazut tăng 300 đồng/kg. Các doanh nghiệp tiếp tục trích Quỹ bình ổn 200 đồng mỗi lít đối với xăng, dầu hỏa và dầu mazut và 300 đồng mỗi lít đối với dầu diezel.

Như vậy, mức giá mới của xăng A92 là 15.500 đồng/lít; dầu diezel là 13.300 đồng/lít; dầu hỏa là 14.200 đồng/lít. Mức giá bán trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và thống nhất tại địa bàn gần cảng nhập khẩu.

Trước những biến động về giá dầu, ngày 22/10, các doanh nghiệp đầu mối đã đề xuất tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước thêm 500-700 đồng.

Bộ Tài chính đã tính toán giá xăng, dầu thế giới bình quân từ ngày 30/9 đến 22/10/2009 được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại cộng với các khoản thuế, phí phải nộp, chi phí kinh doanh và có trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu và chưa tính mức lãi để lại cho doanh nghiệp (tối đa 300 đồng/lít).

Theo đó, xăng lỗ 118 đồng/lít (nếu tính cả lợi nhuận tối đa theo quy định thì mặt hàng xăng lỗ 418 đồng/lít); dầu diezel lỗ 474 đồng/lít (nếu tính cả lợi nhuận tối đa theo quy định thì mặt hàng dầu diedel lỗ 774 đồng/lít); dầu hỏa lỗ 534 đồng/lít (nếu tính cả lợi nhuận tối đa theo quy định thì mặt hàng dầu hỏa lỗ 834 đồng/lít)./.