Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2021

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Thành phố năm 2021, để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

Theo đó, thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội; Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2021.

​Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội đăng tải chi tiết các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố năm 2021 để các tổ chức và cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn.

​Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, mục tiêu, kết quả của nhiệm vụ, văn bản pháp quy có liên quan và các thông tin khác, vui lòng xem trên Công thông tin điện tử Thành phố (hanoi.gov.vn); Trang thông tin điện tử của Sở (dost.hanoi.gov.vn); Báo Kinh tế và Đô thị điện tử (kinhtedothi.vn) hoặc liên hệ trực tiếp:

​Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội

​Địa chỉ: Khu liên cơ Thành phố, số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

​Điện thoại: (024) 33553185 hoặc: (024) 33824207

​Email: vanthu_sokhcn@hanoi.gov.vn

​Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 25/02/2021, các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 25/02/2021.

Độc giả có thể vào trang web của Sở Khoa học&Công nghệ Hà Nội để tải mẫu hồ sơ đăng ký tuyển chọn 2021 TẠI ĐÂY