Tuyển sinh đầu cấp của Hà Nội về cơ bản không thay đổi

Chia sẻ

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký Quyết định số 742 chấp thuận đề nghị của Sở GDĐT về công tác tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2011-2012.

KTĐT - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng vừa ký Quyết định số 742 chấp thuận đề nghị của Sở GDĐT về công tác tuyển sinh  đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2011-2012.

Theo tờ trình của Sở GDĐT, về cơ bản, công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của Hà Nội giữ ổn định như năm trước. Việc tuyển sinh lớp 10 duy trì phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển, bảo đảm 100% HS tốt nghiệp THCS được tiếp tục đi học. Các trường mầm non sẽ đáp ứng chỗ học cho khoảng gần 30% số trẻ nhà trẻ, 85% số trẻ mẫu giáo và hầu hết số trẻ 5 tuổi; tỷ lệ HS vào lớp 1 và lớp 6 là 100% trẻ trong độ tuổi. Theo phương án Sở GDĐT xây dựng, đảm bảo đủ chỗ học 100% học sinh các cấp. Thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT tiến hành trong tháng 6.2011. Phương án tuyển sinh lớp 10 không chuyên vẫn giữ nguyên hai hình thức thi và xét tuyển; tổ chức thi tuyển vào lớp 10 chuyên cho các em học sinh đủ điều kiện. Năm học 2011 - 2012, Hà Nội có 345.000 trẻ vào mầm non; 105.600 trẻ ở độ tuổi vào lớp 1 và 86.500 học sinh vào lớp 6. 

UBND TP giao Sở GDĐT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp bảo đảm đúng pháp luật, chính xác, công bằng, khách quan, thuận tiện cho HS và phụ huynh. Yêu cầu công tác tuyển sinh phải kiên quyết thực hiện theo chủ trương "3 tăng, 3 giảm” (tăng quy mô tuyển sinh, chất lượng công tác tuyển sinh, cơ sở vật chất; giảm số HS trái tuyến, số HS trong 1 lớp, số lớp trong 1 trường) và tránh tình trạng quá tải.