Tuyên truyền Nghị quyết số 13 về phát triển kinh tế tập thể đến gần 4,3 triệu người dân

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Đây là một trong những kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX), Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 20/01/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành.

Theo đó, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, TP thực hiện tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới; Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức 3 lớp bồi dưỡng về kiến thức HTX theo Luật HTX năm 2012 cho cán bộ HTX và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, TP năm 2018.
Kết quả, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức, lồng ghép tuyên truyền được trên 88.000 cuộc tuyên truyền cho 4.274.000 lượt người tham dự. Đối tượng chủ yếu là cán bộ Mặt trận Tổ quốc, hội viên, đoàn viên, cán bộ tư vấn... 
 Chăm sóc hoa lan tại Hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng 
Qua tuyên tuyền đã tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong Nhân dân việc xây dựng phát triển kinh tế hợp tác. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, TP đã phối hợp với Liên minh HTX cùng cấp ban hành văn bản hướng dẫn triển khai tới hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, đồng thời, phối hợp cùng Liên minh HTX và các sở ngành liên quan chủ động ký kết Chương trình phối hợp hoạt động.
Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, thực hiện Luật HTX năm 2012, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trong giai đoạn hiện nay. Qua đó tích cực vận động người dân tham gia vào HTX; tham gia tư vấn, hỗ trợ, thành lập mới HTX và xây dựng các mô hình KTTT, HTX kiểu mới.
Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo chất lượng các hoạt động của các tổ hợp tác, HTX ở các xã, thị trấn; Nhân rộng các mô hình điển hình trong phát triển KTTT, các HTX kiểu mới. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc giám sát và phản biện xã hội và định kỳ sơ kết, tổng kết các cuộc vận động...