UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định 10 nội dung thuộc thẩm quyền

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 26/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND TP họp tập thể tháng 10 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu; các Phó Chủ tịch UBND TP: Lê Hồng Sơn; Ngô Văn Quý; đại diện các sở, ban, ngành TP; đại diện các Ban thuộc HĐND TP.
 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp 
Tại hội nghị, tập thể UBND TP cho ý kiến, biểu quyết về: Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn TP thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP; Nghị quyết về nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của hội đồng tư vấn thuộc ủy ban T.Ư MTTQ và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện theo quy định khoản 1, điều 7 Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30-3-2018 của Bộ Tài chính; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 của HĐND TP về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND TP xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND TP;
Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội); Nghị quyết về Ban hành Chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP; Nghị quyết về điều chỉnh các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp tại Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND (ngày 5/4/2012), Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015, Điều 1 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 8/7/2015 của HĐND TP; Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn TP.
Tại cuộc họp, UBND TP cũng đã bàn về việc xin chủ trương đầu tư phục vụ công tác khắc phục hậu quả do các cơn bão số 3, số 4 năm 2018 gây ra trên địa bàn các huyện Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.