UNESCO duyệt kế hoạch tăng an toàn cho nhà báo

Chia sẻ

KTĐT - Các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về an toàn cho các nhà báo cũng được phát động ở các nước, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự cũng như các cơ quan liên quan.

Ngày 19/9, Diễn đàn Liên hợp quốc được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) chủ trì về an toàn của các nhà báo tại thủ đô Paris, Pháp đã thông qua "Kế hoạch hành động toàn cầu nhằm tăng cường hơn nữa an toàn của các nhà báo."

Kế hoạch hành động này sẽ được các cơ quan, chương trình và quỹ của Liên hợp quốc, các cơ quan thực thi luật pháp các nước và quốc tế cùng phối hợp thực hiện nhằm không chỉ tăng cường an toàn của các nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ báo chí mà còn đảm bảo những tội phạm tấn công, bắt cóc, bạo lực tình dục, hăm dọa, gây rối, bắt giữ và giam giữ trái phép các nhà báo phải bị trừng phạt.

Một cơ chế phối hợp liên cơ quan của Liên hợp quốc sẽ xử lý các vấn đề liên quan đến an toàn của các nhà báo và đưa các tội phạm ra trước công lý. Hai vấn đề này cũng được đưa vào các chương trình của Liên hợp quốc trợ giúp phát triển chiến lược của các quốc gia và cũng có thể bao gồm trong các dự án phát triển của Liên hợp quốc ở các nước đang phát triển.

Các công việc đã và đang được UNESCO thực hiện như trợ giúp các nước phát triển luật pháp và các cơ chế tạo môi trường tự do thông tin sẽ được mở rộng và gia hạn để tăng cường ngăn chặn tội phạm chống các nhà báo.

Các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về an toàn cho các nhà báo cũng được phát động ở các nước, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự cũng như các cơ quan liên quan.

Theo số liệu của UNESCO, trên 500 nhà báo đã bị giết hại trên thế giới trong thập kỷ qua, trong đó đa số không phải là các phóng viên chiến tranh mà là các nhà báo thông tin về các vấn đề trong nước.