UNESCO kêu gọi tăng cường giáo viên tiểu học

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 14/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đào tạo giáo viên cho chương trình phổ cập tiểu học vào năm 2015 trong nỗ lực "Giáo dục cho tất cả (EFA)" được Liên hợp quốc phát động.

KTĐT - Ngày 14/7, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đào tạo giáo viên cho chương trình phổ cập tiểu học vào năm 2015 trong nỗ lực "Giáo dục cho tất cả (EFA)" được Liên hợp quốc phát động.

Theo Viện Thống kê của UNESCO (UIS), để đảm bảo chất lượng của chương trình EFA, thế giới cần đào tạo 10,3 triệu giáo viên từ nay đến năm 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên cho chương trình phổ cập giáo dục tiểu học toàn cầu (UPE) theo tiêu chuẩn quốc tế một giáo viên cho 40 học sinh..

Để đáp ứng mục tiêu phổ cấp giáo dục tiểu học vào năm 2015, cộng đồng thế giới cần hành động khẩn cấp. UNESCO đã thành lập Nhóm đặc nhiệm quốc tế về giáo viên cho EFA nhằm phối hợp với các đối tác của EFA trong liên minh quốc tế giải quyết khoảng trống về giáo viên cho chương trình này trên toàn cầu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần